28-Gıda ve içecek kategorisindeki hızlı tüketim ürünleri imalatında, tüketici sağlığını korumayı önceleyerek, ürünlerin satışlarını sıçratacak şekilde artırabilmek için, ürün muhteviyatlarında yapılması zaruri olan değişiklerin önemi.

Hızlı tüketim ürünlerinin imalatı sektöründe sıra dışı uygulamaların keşfi, üretimi ucuzlatarak veya kalitesini iyileştirerek veya tüketiciye ulaşma sürecinin süratini artırarak, keşfedicisini; rakipleri ile arasındaki rekabette sıçratır ve çok önemli avantajlar sunarak taklit edilmesi zor işletme haline getirir. Geçmiş işletme tarihinde bunun çok çarpıcı örnekleri vardır.
28-Gıda ve içecek kategorisindeki hızlı tüketim ürünleri imalatında, tüketici sağlığını korumayı önceleyerek, ürünlerin satışlarını sıçratacak şekilde artırabilmek için, ürün muhteviyatlarında yapılması zaruri olan değişiklerin önemi. yazısına devam et

27-Hızlı tüketim ürünleri distribütörlüğü yapan toptancı firmaların faaliyet karı çıkaramamalarının en önemli sebepleri.

Şu bir gerçek ki, hızlı tüketim ürünleri sektörünün distribütörlüklerini yapan toptancı firmalar, üretici firmalar tarafından uzunca bir zamandır karsız olarak çalıştırılmaktadırlar.
27-Hızlı tüketim ürünleri distribütörlüğü yapan toptancı firmaların faaliyet karı çıkaramamalarının en önemli sebepleri. yazısına devam et

26-Hızlı tüketim ürünleri üreticilerinin, ürünlerinin gramajları ve kalite standartlarını sık sık değiştirmek sureti ile perakendeciler arası rekabete ve tüketicilerin ürün tercihlerinin sağlıklı yapabilmelerine verdikleri zararlar.

Doğrusu ben de bir tüketiciyim. İşim, toptancılık sektöründe olduğu için bazı şeyler, tüketici olarak daha fazla dikkatimi çekiyor tabi ki.
26-Hızlı tüketim ürünleri üreticilerinin, ürünlerinin gramajları ve kalite standartlarını sık sık değiştirmek sureti ile perakendeciler arası rekabete ve tüketicilerin ürün tercihlerinin sağlıklı yapabilmelerine verdikleri zararlar. yazısına devam et