Kategori arşivi: gıdalarımızın içine konan koruyucu kimyasalların zararları

28-Gıda ve içecek kategorisindeki hızlı tüketim ürünleri imalatında, tüketici sağlığını korumayı önceleyerek, ürünlerin satışlarını sıçratacak şekilde artırabilmek için, ürün muhteviyatlarında yapılması zaruri olan değişiklerin önemi.

Hızlı tüketim ürünlerinin imalatı sektöründe sıra dışı uygulamaların keşfi, üretimi ucuzlatarak veya kalitesini iyileştirerek veya tüketiciye ulaşma sürecinin süratini artırarak, keşfedicisini; rakipleri ile arasındaki rekabette sıçratır ve çok önemli avantajlar sunarak taklit edilmesi zor işletme haline getirir. Geçmiş işletme tarihinde bunun çok çarpıcı örnekleri vardır.
28-Gıda ve içecek kategorisindeki hızlı tüketim ürünleri imalatında, tüketici sağlığını korumayı önceleyerek, ürünlerin satışlarını sıçratacak şekilde artırabilmek için, ürün muhteviyatlarında yapılması zaruri olan değişiklerin önemi. yazısına devam et